Utgivningsplan och Annonspriser 2024

Utgivningsplan  2024
Nummer   Manusdag            Utgivningsdag
Nr 1           14 Januari                8 Februari
Nr 2           10 Mars                    4 April
Nr 3           12 Maj                       5 Juni
Nr 4          20 Juli                     22 Augusti
Nr 5          22 September          17 Oktober
Nr 6          10 November            5 December

Annonspriser 2024
Helsida                              4800kr
Halvsida                            2400kr
Kvartssida                         1200kr
Åttondelssida                     600kr
Radannons med foto          30kr
Radannons utan foto gratis för medlem

Kontakta förbundsordförandeoch sänd in material enligt överenskommelse.

Samlarförbundets medlemmar och lokalföreningar ges 30 procent rabatt. Rabattges även till icke medlem vid flera införanden av samma annons.  Rabattsats  ges vid kontakt.

För manusdag-se tabell  ovan.

Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser vars innehåll kan ses som stötande eller saknar relevans för målgruppen (vår bedömmning).