Vår historia

Ursprunget till Samlarförbundet Nordstjärnan var en sammanslutning av folk som samlade på tändsticksetiketter.

I början av Andra världskriget, då gränserna var stängda, ville man försöka utvidga byteskontakterna inom landet. En förening bildades på initiativ av Gustaf Rothell från Göteborg.

Från början hette föreningen ”Nordstjärnan, Riksförening för samlare”. Nästan genast kom tanken upp att man skulle ta med ”samlare av alla kategorier” i föreningen, till ömsesidig båtnad – den tändsamlare som fått syn på en trevlig värja tipsar en vapensamlande klubbkamrat, den som samlar militäremblem och ropat in en ”lot” på auktion, där det också ingår ett ur, byter det mot ur-samlarens farfars dammsamlande mössmärke.

Eftersom ”den enes skräp är den andres skatt, kan föreningsvänner hålla utkik åt varandra.

Vår förbundsordföranden: från 2023 

Carina Allvar Mattson, Linköping

Här finns en pdf som beskriver en del av vår historia. Den är 5,5 MB och kan ta en stund att få fram (öppnas i samma fönster): Historia 1941-1971.

Historia 1941-1971