Om Nordstjärnan

Samlarförbundet Nordstjärnan är Sveriges största förening för en samlare av alla slag och en av Sveriges mesta kulturhistoriska föreningar.

Anledningarna till att vara med i Samlarförbundet är varierande. Många tycker om vår gemenskapen som finns i föreningslivet och går gärna på lokalföreningarnas möten där man kan få lära sig allt möjligt och träffa intressanta personer (är du medlem i Samlarförbundet får du gå på alla möten som lokalföreningarna ordnar, men den som inte är med i just den lokalföreningen får ofta betala en liten mötesavgift).

Många är med för att man får tidningen SamlarNytt, en kulturhistorisk tidskrift om saker och samlande.

Att man kan hjälpa varandra att göra fynd och på få reda på varandras smultronställen är en följd av att nästan alla samlar på olika saker.

Många föreningar ordnar mässor där man både kan köpa och sälja saker.

Vi tror också att vi är en fristad för människor som i andras ögon kanske är lite nördiga? Det är inte så populärt att säga att man är samlare och orsaken kan vara vara teveprogrammen om sjukligt samlande. Men vi tror att samlarintresse finns hos nästan alla! Som barn är väl alla samlare? Och när man börjar fråga människor, om de inte samlar på något, så kommer det ofta fram att de har mängder av porslinskatter, eller alla Kitty-böcker, eller vet allt om USA:s rymdprogram, eller älskar att klä sig i 1800-talskläder, eller är med och skruvar på gamla ånglok, eller…

Många är med helt enkelt för att de tycker om saker och tycker om historierna som sakerna bär med sig.

Vad är då samlande? Många säger ”spara” när de menar samla, men det är inte samma sak. Att ”spara” är att ta vara på något som kommit i ens väg eller blivit över. Att ”samla” är att målmedvetet försöka få tag i saker som passar i ens ”samling”, hur man nu definierar den. Ett populärt sätt att definiera en samlare är att det är den person, som har tre föremål med något slags anknytning till varandra och är på jakt efter ett fjärde. Men ett samlande börjar ofta med ett sparande, och man kan mycket väl äga en samling utan att aktivt samla, man kan ju t.ex. ha ärvt den, tycka den är dekorativ men inte vara intresserad av att utöka den.

Samlarförbundet Nordstjärnans medlemmar samlar på det mesta. Men det största samlarområdet är antikviteter och allmogeföremål med alla dess underavdelningar. Även vapen och militaria är stora samlarområden. Gemensamt för alla dessa samlare är att de gör en kulturgärning – stor eller liten – genom att åt eftervärlden bevara sådana föremål, som annars antagligen skulle ha skattat åt förgängelsen. Många samlare har också gjort stora kulturinsatser genom att berika offentliga samlingar med såväl donationer av föremål som med sina kunskaper. Många museer, bibliotek och andra offentliga samlingar är medlemmar i Nordstjärnan, och inte så få av dem har sina rötter i enskilda samlingar.

Förbundets motto är Samla, Lära, Veta. En sann samlare nöjer sig inte bara med att samla. På den tiden ”10 000-kronorsfrågan” grasserade var TV rena tummelplatsen för kunniga samlare, många av dem medlemmar hos oss. Mottot skulle lika gärna kunna vara Glädjen i att leta, och veta vad det heter, som en medlem uttryckte det vid ett förbundsårsmöte.

PS Om du tycker det är förvirrande att ibland se Samlarförbundet och ibland Samlarförening, ligger det till så här: Samlarförbundet samlar alla lokalföreningar i Sverige under sitt ”paraply”. Genom förbundet har föreningarna gemensamt kansli, gemensam tidning och gemensamt handhavande av nya medlemmar.

Du kan bli medlem i enbart Samlarförbundet om du vill, och i en eller flera lokalföreningar /sektioner dessutom. Avgiften/avgifterna bakas ihop och aviseras i tidningen Samlarnytt under hösten.