FAQ

Jag har ärvt en samling som jag vill bli av med, kan ni hjälpa mig?
Vi kan tyvärr inte förmedla kontakter eftersom vi inte alltid vet vad våra medlemmar samlar på. Vi föreslår att du tar kontakt med vår Facebookgrupp (Samlarförbundet Nordstjärnan), sätter in en annons i vår tidning (från 300 kr) eller på webbsidan (50 kr, fritt för medlemmar).

Jag vill bli medlem, hur gör jag?
Fyll i formuläret här och betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro.

Vad för man för medlemsavgiften?
Du får 6 nummer av tidningen SamlarNytt, du får tillgång till ett nätverk av samlare, du stödjer samlarkulturen, vi har vissa medlemsförmåner och du kan vara med i en lokalförening eller sektion.

Kan man prenumerera bara på tidningen?
Nej, men du får tidningen automatiskt när du är medlem. Så man kan ju se medlemskapet som en prenumeration om man vill.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala?
Kolla i SamlarNytt i slutet och början av året eller kolla här på webbsidan. Betala in på bankgiro 785-0167. Skriv namn och adress på inbetalningen.

Hur länge har Samlarförbundet funnits?
Samlarförbundet startade som föreningar i Stockholm och Göteborg 1941. Det hela växte snabbt och ett förbund startades, som skulle hjälpa till med föreningsgemensamma frågor och dessutom ge ut tidningen, som i början hette Käpphästen.

Vad är vanligast att samla på?
Vad folk samlar på är väldigt varierande, från gem till bilar och från knappar till guldsmycken. Men många samlar på vad vi kallar allmoge, föremål från förr. Många samlar också på ”vanliga” samlarområden, som böcker, skivor, mynt och frimärken. En del samlar inte på någonting utan uppskattar ”bara” de spännande mötena. Kanske det är en slags samlande?