Samlarföreningen Nordstjärnan – Göteborg

Vi träffas i bostadsrättsföreningens lokaler på Lillekärr Norra 92 på Hisingen. Mötena äger rum andra tisdagen varje månad med början klockan 18.30. Vi har tillgång till lokalen en halvtimma innan så kom gärna så vi hinner prata, umgås och utbyta idéer och erfarenheter.
Lokalen är tillgänglig för alla och ligger nära en hållplats för bussen Rosa Express. Parkeringsplatser med en viss avgift finns också.
Kontaktperson är Ulla Åshede, ulla.ashede@gmail.com, telefon 0709-81 23 50.

11 april
Medlemmar berättar. Ove, Reidar och Lennart tar med sig varsitt samlarföremål som de visar upp och berättar lite om. Vad det blir är en överraskning! Loppis.

11 maj
Allmoge. Många av oss har säkert spännande och intressanta allmogeföremål som vi kan ta med och berätta om. Alf svarar för kvällen. Lotteri.