Om Fagerströmska forskningsfonden

Stiftelsen Einar Fagerströms Forskningsfond delar årligen ut stipendier för kulturell eller vetenskaplig forskning inom alla områden som bedrivs inom Samlarförbundet Nordstjärnan. Det finns inget krav på medlemskap i Nordstjärnan för att ansöka eller erhålla bidrag – det viktiga är att du har något intressant att förmedla.

Det kan vara bidrag för publicering av forskningsresultat, resebidrag m m.

Sänd din ansökan till:
Stiftelsen Einar Fagerströms Forskningsfond
e-post: fagerstromska@samlarforbundet.se.

Mer om Einar eller Det smala är ofta det djupa

Nu är det åter dags att söka stipendier för forskning, resor, publicering m.m. ur Stiftelsen Einar Fagerströms Forskningsfond. Ansökan om stipendier skall vara stiftelsens förvaltningsråd tillhanda senast 31 december.
Ovanstående text står med jämna mellanrum i Samlarnytt. Men vem var Einar?

Einar var militärläkare från Gävle och hängiven samlare. 1963 testamenterade han 25 000 kr till Samlarförbundet Nordstjärnan. I dagens värde motsvarar det nästan 250 000 kr!
Einar ville att det skulle bli en fond med hans namn men hade inte närmare beskrivit vad pengarna skulle användas till. Förbundsårsmötet 1963 tillsatte ett förvaltningsråd med uppdrag att omsätta beloppet i en aktieportfölj. Men vad de skulle användas till bestämdes först 1988.
Då döptes fonden till Fagerströmska Forskningsfonden, med syfte att ”kulturellt och vetenskapligt främja forskning inom alla områden som bedrivs inom förbundet…”.

Det är väldigt vitt skilda områden som har fått stipendium. Exempelvis en katalog och hemsida över svenska tändsticksfabriker, båtar, träfigurer, veckotidningar och chokladfabriker.
Man försöker premiera det riktigt smala,det som annars inte har en chans att bli uppmärksammat. Det händer att förvaltningsrådet söker upp samlare och ber dem att sammanställa sin kunskap. Många tror inte att någon annan är intresserad. Men man har märkt att stipendiet har en viktig stimulerande verkan, att någon tror på en är en viktig bit.

Alla, medlem som ickemedlem, kan söka pengar ur Einars fond. Du kanske tycker att dina kunskaper inte är så stora? Men, vem mer än du har dina kunskaper? Vore det inte dags att sprida dem? Du kanske vill skriva en bok, forska vidare i något ämne eller göra en resa för att lära dig mer.
c_fagerstromska_historia_foto

Fotot är förmodligen taget i samband med förbundsårsmötet på Dalarö 5-6 maj 1963. Fotograf okänd.
Den unge mannen längst till vänster är Olle Svensson, nyvald till verkställande utskottet vid mötet i Dalarö 1963. På den tiden hade han en färghandel i Stockholm.
Näste man är 1:e assistent Eric Kjellberg. Han var ju polis och blev senare Boris von Buxhoevedens efterträdare som förbundsordförande.
Förbundsordföranden i många år, friherre Boris von Buxhoeveden, kommer därnäst och som av årsmötet 1963 uppdrogs att tillsammans med Yngve Dahl och kapten Ulf Lövenstierne att omsätta beloppet i en aktieportfölj med goda papper efter eget val och med full frihet att ordna allt i sak efter bästa förmåga.
Han följs av Kapten Gösta ”Hutte” Benckert som var vapenspecialist.
Bakom honom sitter Förbundets kanslist och sekreterare, Henning Backmann.

Spara

Spara