Samlarklubben Skytteln – Borås

Vi träffas i Annelundsvillan sista tisdagen i månaden. Vi har tillgång till lokalen från 18 och mötet med föredragshållare, kaffe, lotteri och auktion börjar kl 19.

Kontaktpersoner:
Ordförande Arvo Boström – tel: 070 79 25 533. E-post: arvo_ulrika@hotmail.com
Välkomna alla intresserade.

Program 2024 :

30 Januari.     Återkommer med program.

27 Februari.    Återkommer med program.

26 Mars.           Återkommer med program.

23 April.            Återkommer med program.

Maj   Vårutflykt  Datum meddelas senare