Samlarklubben Skytteln – Borås

Vi träffas i Annelundsvillan sista tisdagen i månaden. Vi har tillgång till lokalen från kl. 18 och mötet med föredragshållare, kaffe, lotteri och auktion börjar kl. 19.

Kontaktperson: Ordförande Arvo Boström, tel.: 070-792 55 33. E-post: arvo_ulrika@hotmail.com

Välkomna alla intresserade!

Program 2024

30 Januari: Återkommer med program.

27 Februari: Återkommer med program.

26 Mars: Återkommer med program.

23 April: Återkommer med program.

Maj: Vårutflykt. Datum meddelas senare.