NU sektionen

Nu sektionen :

Kontakt : Ordföranden Jörgen Sjöblom . Telefon 070 53 12 584.

Sjöblom 53jorgen@gmail.com-

Vårens program presenteras i nästa nummer .

S