Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl. 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.

Kontaktperson: Föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo.
E-post: info@ortugen.se.
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se.