Samlarföreningen Nordstjärnan i Malmö

Mötena hålls i Limhamn Folkets hus kl. 19. Busslinje 4 och 34 från Malmö stannar utanför. Hiss finns.
Alla är välkomna! Kontaktperson är Eric Lidfeldt, mobil 0701-10 87 85. Epost: nordstjarnan.malmo@gmail.com

11 december
Julmöte – vidare information kommer i Hamstern.

2024

22 Januari
Charlotte Högström berättar om ”Brott och straff i Malmö” – om rättsskipning och verkställande av straff från 1600-talet och framåt.

19 Februari
Ulf R Johansson gästar oss på nytt och den är gången berättar han om ”Povel Ramels okända Skåne”.

18 Mars
Årsmöte – vidare information i Hamstern.

15 April
Christian Kindblad berättar om ”Biografer i Malmö och Limhamn”