Samlarföreningen Nordstjärnan i Malmö

Mötena hålls i Limhamn Folkets hus kl. 19. Busslinje 4 och 34 från Malmö stannar utanför. Hiss finns.
Alla är välkomna! Kontaktperson är Eric Lidfeldt, mobil 0701-10 87 85. Epost: nordstjarnan.malmo (at) gmail.com

Måndag 23 januari
Cornelia Röjner, från Svenska Orkidésällskapet, kommer till oss och berättar om olika sorters orkidéer och deras skötsel. Sådana samlar många på!

Måndag 20 februari
Lennart Tykeson kåserar över ämnet Tobakiana, med utgångspunkt från sitt eget samlande.

Måndag 20 mars
Årsmöte. Vidare information och årsmöteshandlingar kommer i Hamstern.