Samlarföreningen Holmfast – Södertälje ID 31

f_holmfast_logo

Samlarföreningen Holmfast – Södertälje
Vår epostadress är holmfast (at) hotmail.se
Inför möten vill vi att ni anmäler er, för att vi lättare ska kunna planera kaffe, sittplats osv. Om du har svårt att komma iväg så kan vi ordna skjuts. Anmäl till någon i styrelsen, t ex Bernt Somreus (bernt.somreus@gmail.com) eller 072-545 41 52.