Samlarringen – Alingsås

Vår lokal är ABF Kristineholmsvägen 26A   Alingsås.
Vi träffas kl 18.00 , fika lotteri föredrag .Ta gärna med något föremål till lotterivinst. 
Kontaktperson Bengt Dalén 070-58 15 123 eller bengtdalen123@gmail.com

Program 2024  :

20 Februari .     Årsmöte  Föreningen bjuder på fika .Ansvarig Bengt.

19  Mars .  Föredrag av Dan Askman. Ansvarig Örjan.

16 April Månadsmöte ,ej bestämt vad, ansvarig ?