Skissade fartyg


Samling av fartygsskisser gjorda av Marc Giron 1898.   Marc ,då 12-13 år blev sedemera konteramiral .  Skissböckerna funna av samlaren 31:3.