Samlarklubben Hans Brask – Linköping

Samtliga ordinarie möten hålls i ABF-lokalen (TACK ABF) på Hästskogatan 1 C med start av mötesförhandlingar kl. 19.00. Entré 40 kronor där inget annat uppgivits (Inkomna medel går oavkortat till klubbens kassa och kommer tillbaka som trevliga inslag i vårt program).
Utöver sedvanliga mötesförhandlingar och föredrag tar vi med saker att visa för varandra, har lotterier samt kaffe.
Hans Brask får nu en egen facebooksida där vi alla har möjlighet att ses digitalt: Samlarklubben Hans Brask.
Kontaktperson är ordförande Carina Allvar Matsson, telefon 072-711 35 95 och epost carinasepost@hotmail.se
Webbsida: www.samlarklubbenhansbrask.se

Torsdag 12 januari 2023 kl 19
Torsdag 12 januari kl. 19  Vi träffas för att lyssna till författaren och konstexperten Stefan Hammenbeck.

Torsdag 2 februari kl 19 
Årsmöte  OBS! Detta är en kallelse!  
Berätta lite om ditt samlarområde! Vi tittar också i klubbens unika bibliotek.
Förstärkt fika som alltid på årsmötet.

Decemberträffen utgår. Vi får fira och glädjas dubbelt under novemberträffen!