Nål- & Uniformssektionen

NU-sektionens kontaktpersoner är Jörgen Sjöblom  070-531 25 84, epost: 53jorgen (at) gmail.com eller Sören Elbrand 070-795 48 41, epost sorenelbrand (at) hotmail.com

Höstmöte!
Lördagen den 10 september blir det NU-möte i Väderstad sporthall klockan 11.00.
Anmälan till Lars Carlson Tel: 073-6666304 eller epost: lars.carlson.mjolby@wasadata.net
Ta gärna med en samlarkompis. Som vanligt blir det bytes och köp av märken m m och ju flera vi blir desto större chans att hitta något till samlingen. Lars ordnar fika till ett överkomligt pris.
Välkomna!
Styrelsen

 

Historien om NU-sektionen

Vad är nu, förutom en populär ändelse för svenska webbsidor?

I samlarsammmanhang står det för nu-sektionen, som står för Nål och Uniformssamlare.
Från början fanns en uniformssektion som samlade (!) många. Undertecknad var i egenskap av samlare av uniformsdetaljer och knappar, med i den.
I klubbarna fanns det många intressanta samlarområden och det hölls förevisningar och samlare som berättade om dem. Men inom mitt intresseområde var det ganska magert om sådana saker. Jag ville ha kontakt med andra samlare inom min kategori. Samlarnytt var ett utmärkt forum.

Jag samlade inte bara på uniformsgrejer utan också på nålmärken. Så jag började med något som kallades för Nålsticket i Samlarnytt. Vi var flitiga skribenter. Någon kanske tyckte för flitiga! Till slut fann vi för gott att bilda en uniformssektion och en nålmärkessektion. År 1987 hann vi ta fram ett blad som vi kallade nu-bladet där n stod för nålmärken och u för uniform. Detta blad innehöll både Nålsticket nr 1-1987 samt uni-Nytt nr 1-1987.
På ett årsmöte i Huskvarna i april 1988 med bägge sektionerna, fick vi ett förslag från mötesdeltagarna att slå ihop Uniform och Nålmärken. Det var ju nästan samma ledning i båda sektionerna! Så blev det.

Från 1988 utkom fyra nummer av nu-bladet årligen. Från början hade vi allt i svartvitt utom första sidan som hade färgat bakgrundspapper. År 2003 började vi lägga frågor angående nålmärken på ett blad  i färg som lades sist. Några klubbar hade exakt lika märken men med olika färgsättning och då underlättade det att ha en färgsida, även om det på denna tiden var en kostnadsfråga. 2004 kunde vi göra hela tidningen i färg.
2010 ändrades nu-bladet till att bara innehålla information och artiklar, inte mötesprotokoll och dylikt. Lösa papper läggs med till våra medlemmar ibland.

NU-sektionen - Märke

Nu-sektionen har två träffar om året, varav ett är att anse som årsmöte. Årsmötet får ta en kvart, i övrigt byter, köper, säljer, påpekar och diskuterar vi medhavda skrifter eller saker. Samt inte minst umgås. Uniformssamlarna är numera en bristvara, det verkar som om Försvaret i sin iver lagt ner även dessa.

Vi brukar ha träffarna på olika platser som regementen, idrottsmuseer och liknande. Det finns ju idrottshistoriska sällskap som värnar om sina områden.

Vi har ett eget nålmärke som alluderar på Nordstjärnans tidigare ”Käpphästen” Märket är designat av en tidigare redaktör för Samlarnytt vid namn Rolf Rundström.

skrivet av Bernt Somréus, nu-sektionen

Artikel om NU-sektionen av Bernt Somreus. Från SamlarNytt nr 7-2015.

SN2015-07 Om NU-sektionen av Bernt Somreus

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara