Företagsmedlemskap

Även företag kan vara medlem i Samlarförbundet Nordstjärnan. Avgiften är högre men ger också mer, bland annat annonser i vår tidning SamlarNytt. Era kunder kan också få ta del av våra förmåner. Det finns många sätt att samarbeta – kontakta oss!

Järnnivå. (Fe)
Företaget betalar 1 000 kr/år och får 1 exemplar av tidningen SamlarNytt och tre annonser (kvartssidor) i valfria nummer under året.

Kopparnivå. (Cu)
Företaget betalar 3 000 kr/år och får 3 exemplar av tidningen SamlarNytt och tre annonser (halvsidor) i valfria nummer under året.

Silvernivå. (Ag)
Företaget betalar 8 000 kr/år och får 6 exemplar av tidningen SamlarNytt och tre annonser (helsidor) i valfria nummer under året samt en ständig annons på webbsidan.

Guldnivå. (Au)
Företaget betalar 12 000 kr/år och får 10 exemplar av tidningen SamlarNytt, sex annonser (helsidor) dvs en i varje nummer under året, en av dem en baksida (i mån av plats). Samt en ständig annons på webbsidan.

Dessutom tillkommer möjlighet att annonsera med rabatt på webbsidan, omnämnande i varje nummer av SamlarNytt, att ni får en dekal/skylt som talar om att de sponsrar Samlarförbundet, möjlighet att komma med förmåner till våra medlemmar.
Tidningen SamlarNytt utkommer normalt med 6 nummer per år. Fasta priser på annonser i SamlarNytt, inga ytterligare rabatter.