Redogörelse för forskningsfonden 2019

Här finns den ekonomiska redovisningen samt revisionsberättelsen för Stiftelsen Einar Fagerströms Forskningsfond 2019 (tio sidor).

SEFFF 2019