Föreningsmedlemskap

Även föreningar kan vara medlem i Samlarförbundet. Avgiften är lite högre och ger lite mer. Dessutom får era medlemmar del av våra förmåner.

Kopparnivå
Föreningen betalar 600 kr/år och får för det tidningen SamlarNytt och två annonser 1/8 sida i valfria nummer av SamlarNytt.

Silvernivå
Föreningen betalar 2 000 kr/år och får för det 5 exemplar av tidningar och fyra annonser (kvartssidor) i valfria nummer av SamlarNytt.

Guldnivå
Föreningen betalar 5 000 kr/år och får för det 10 exemplar av tidningar, sex annonser (halvsidor) (en i varje nummer under året) och en ständig annons på webbsidan.

Dessutom tillkommer möjlighet för föreningens medlemmar att använda köp/sälj på webbsidan.
Tidningen SamlarNytt utkommer normalt med 6 nummer per år.
Fasta priser på annonser i SamlarNytt, inga ytterligare rabatter.